Astrologisk læsning

Kinesisk astrologi rummer stor kompleksitet, og har mange forgreninger, som næsten er ukendte i vores del af verden, hvor vi kun kender til den kinesiske dyrekreds, men det var tidligere en vigtig del også af selve lægekunsten. Alle mennesker fødes med en specifik kombination af elementer (Ild, jord, luft og vand), der danner potentialet ikke blot for personligheden, men også for hvilke sygdomme og ubalancer der kan udvikles. I det gamle Kina var en astologisk læsning obligatorisk forud for en behandling, fordi man derigennem kunne skræddersy det medicinske forløb efter både personens symptomer og astrologiske type.

I den form for astrologi, som jeg arbejder med, laver jeg en læsning af personligheden, det følelsesmæssige liv, og den medfødte skæbne, udfra de elementer, som man er født med. Jeg kommer også ind på det nuværende år´s kvaliteter og hvilket år, der venter forude. Der kan være år, hvor det er godt at starte et nyt tiltag op, eller år, hvor man hellere skal afvente og og se tiden lidt an.

I kinesisk medicin mener man, at alle mennesker er født ind i verden med et bestemt mål for øje, som selve livsprocessen gradvist vil bringe os i forbindelse med. Ofte indser vi ikke vores potentialer og vores vej, fordi de befinder sig lige foran os, og vi har travlt med at komme et andet sted hen. Den astrologiske læsning kan hjælpe os med at komme i forbindelse med denne livsvej.

Jeg oplever gang på gang, at folk føler sig genkendt i den astrologiske læsning, liogesom jeg selv gjorde, og der vil altid være noget man kan tage med sig hjem og reflektere over.

Læsningen tager mellem 45 minutter til en time, og kan optages som lydfil, hvis det ønskes.
Ved bestilling bedes oplyst fødselsdato, tidspunkt, sted og år.

Pris kr. 1300,-

Comments are closed